Услови коришћења

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА
 
Сматра се да су корисници дезинформативног портала www.nasapatka.rs и свих припадајућих страница који су придружени сајту Наша Патка, у сваком тренутку упознати са условима коришћења, те да их у потпуности разумеју и прихватају.
 
САДРЖАЈ  ДЕЗИНФОРМАТИВНОГ ПОРТАЛА „НАША ПАТКА“
 
Наша Патка је хумористичко-сатирично-пародично-комични дезинформативни портал. Сајт је пародија информативних портала, електронских и штампаних медија, а вести на сајту су измишљене или су пародија стварних вести и догађаја, сочињене са циљем стварања хумористичког погледа на свет, те их зато не треба схватати (пре)озбиљно. У складу са тим је и слоган портала који гласи „Овде нема ни `М` од истине“. Они који ове вести схвате озбиљно, имају озбиљан проглем.
Личности из јавног живота су стварне, али је сличност са њима потпуно случајна. Стварне личности из јавног живота се могу појавити на сајту само као актери измишљених догађаја. Све њихове изјаве, ставови, радње и догађаји везани за њих су измишљени, осим оних који су се стварно десили.
 
ИЗЈАВА О  ОДРИЦАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ
 
Наша Патка се у потпуности одриче од сваке одговорности која на било који начин може да настане или је повезана са коришћењем портала Наша Патка на било који начин. Наша Патка не одговара за штету коју било ко може начинити злоупотребом портала Наша Патка и његовог садржаја.
Наша Патка се одриче од било какве имовинскоправне или кривичне одговорности за било какву повреду личних имовинских и неимовинских права, јер се сматра да су корисници упознати са условима коришћења те зато не могу постајати разлози за уверење да се ради о стварним чињеницама и информацијама.
 
АУТОРСКА ПРАВА
 
Садржај дезинформативног портала Наша Патка заштићен је ауторским правима. Текстови и фотомонтаже се могу бесплатно преносити на један од два начина.
Први је да се Нашој Патки упути писмени захтев у три примерка, потписан и оверен код нотара, са тачним навођењем чланка или фотомонтаже коју желите пренети, те у ком облику, обиму, површини и запремини и ког дана ће текст изаћи, било у штампаним било у електронским медијима. При том треба водити рачуна да је рок за одговор до 45 дана.
Друга варијанта је да текст или фотомонтажу пренесете без икаквих претходних формалности. У оба случаја обавезно је само навести извор, то јест да су информације пренете са портала Наша Патка.